Bekijk boom
Geboren:
Overleden:

Margaretha (1613-1700) is de dochter van de Engelse officier George Turnor en de adellijke dame Salomé van Meetkerken. Ze trouwt in 1643 met Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen. Samen krijgen ze één zoon. Ook neemt ze de zoon van haar schoonzus, Godard Willem van Tuyll van Serooskerken, in huis als hij wees wordt. Later, als ze kleinkinderen krijgt, zal ze er daar ook een aantal van opvoeden.

We weten over Margaretha’s jeugd en de eerste jaren van het huwelijk met haar man heel weinig. Vanaf 1667 weten we relatief veel van haar, doordat haar man haar brieven bewaard heeft. Ze moet voor 1667 ook brieven geschreven hebben, maar mogelijk zijn die bij de brand in 1673 verloren gegaan.

Margaretha bezit zelf een aanzienlijk vermogen: ze heeft een enorme erfenis bestaande o.a. uit een enorme som geld en een riant huis aan de Kneuterdijk in Den Haaf gekregen van Jacques Wijts toen hij kinderloos stierf. Dit vermogen gebruikt ze om Kasteel Amerongen uit te bouwen en te verfraaien. Ook breidt ze het familiebezit uit door onroerend goed te kopen. Tijdens haar leven wordt de familie Van Reede op zowel politiek als economisch gebied één van de meest vooraanstaande families in het Sticht. Hoewel Margaretha zelf nooit over haar familie schrijft, is toch de stamboom van haar moeders zijde opgenomen. Het verhaal van de familie is interessant, maar daar komen we ook Margaretha’s oom Jacques Wijts tegen.

Wanneer haar man op reis was neemt Margaretha voor hem de zaken waar. Ze staat aan het hoofd van het huishouden en poogt order op zaken te stellen wat betreft de financiën van de familie. Ook heeft ze erg veel contact met belangrijke figuren in de Utrechtse en landelijke politiek. Deze contacten gebruikt ze om op de hoogte te blijven van wat er speelt maar ook om macht uit te oefenen en de positie van de familie Van Reede te waarborgen. Dit alles schrijft ze aan haar man.

In 1672 blijft Margaretha nog lange tijd in Amerongen. Ze vlucht pas op het allerlaatste moment met Philippota en de kleinkinderen en enkele bedienden naar Amsterdam. Later trekt ze in in het huis aan de Kneuterdijk in Den Haag. Wanneer de rust in de Republiek weer terugkeert begint Margaretha meteen aan de herbouw van het verwoeste Kasteel Amerongen. De herbouw begint in 1674 en is klaar in 1684. Het nieuwe kasteel is een strak, sober gebouw in de Hollands Classicistische Stijl. Door haar betrokkenheid met de herbouw van het kasteel krijgt Margaretha later de titel “bouwvrouwe”.

Margaretha overleeft haar man met negen jaar en sterft in 1700. Tot het einde van haar leven is ze betrokken geweest bij het reilen en zeilen van de familie Van Reede en zet ze haar kennis en contacten in om alles in goede banen te leiden..

Haar eigen gezin