Frederik Adolf van Reede
Man Bekijk boom
Geboren: 1614 Overleden: 18
Father: Godert van ReedeMother: Anna van den BoetzelaerSpouse: Ernestine van den Boetzelaer
Children: none
Broers en zussen: Godard Adriaan van Reede

Frederik Adolf van Reede (1614-1638), ca 1635 geschilderd door een anonieme schilder, coll. Kasteel Middachten

De oudste zoon van Godert van Reede en Anna van den Boetzelaer. Hij was voorbestemd om heer van Amerongen te worden. Helaas sneuvelt hij in 1638, waardoor Godard Adriaan heer van Amerongen wordt.

Op zijn rouwbord in de Andrieskerk staat:

Onder dese tombe rust den Wel Ed. ?anhaften
heer Frederik Adolf van Reede oudste zoon
va hoog ed gest heeer Godert van Reede heer van
hooge en vrije heerlijkh amerongen die int 24
jaer zijn ouderdoms overl= Corneth onderden
Rijngraaf bij Bergen op Zoom sneuvde hij als
een held strijdend tegen den vijand van desen
staet en gewond zijnde voor het Vaderland
met groote eere Zijn Ziele God den heer
heeft geoffert tusschen den
17 en 18 juli Ao 1638

Rouwbord Frederik Adolf van Reede, Andrieskerk. Foto: P. van Galen. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort (294.913)

Sorry, but no tags were found