Mijn heer en lieste hartge

Familiegroep: Familie van Reede van Amerongen

Cornelia van Oostrum

Geertruid van Nyenrode

Goert van Reede van Saesfeld

Frederik van Reede


Frederik van Reede
Man Bekijk boom
Geboren: 1550 Overleden: 1611
Father: Goert van Reede van SaesfeldMother: Geertruid van NyenrodeSpouse: Cornelia van Oostrum
Children: Godert van Reede
Broers en zussen: none

Frederik erft als derde zoon het door zijn vader aangeschafte Amerongen. Dat heeft wat voeten in de aarde, want in het testament staat duidelijk dat hij wel op stand moet trouwen. Frederik heeft als zijn vader overlijdt een concubine, Alyt Gijsbertsdr Solmis. Hij trouwt hierna met Cornelia van Oostrum. Voor zijn broer was dit nog niet op stand genoeg, hij vecht de erfenis aan en wil Amerongen ook graag. Als Cornelia van Oostrum overleden is, trouwt Frederik nog met Catharina van Merveldt, met haar krijgt hij geen kinderen. Catharina heeft uit haar eerdere huwelijk wel kinderen. Nazaten uit alle drie de gezinnen worden door Margaretha als neven en nichten aangeduid.

 

 

Godard van Reede van Ginkel


Godard van Reede van Ginkel
Man Bekijk boom
Geboren: 1644 Overleden: 1703
Father: Godard Adriaan van ReedeMother: Margaretha TurnorSpouse: Ursula Philippota van Raesfelt
Children: none
Broers en zussen: none

Godard van Reede van Ginkel, J. Merck, collectie Kasteel Amerongen

Godard van Reede van Ginkel (1644-1703) is de enige zoon van Godard Adriaan en Margaretha. Om het onderscheid met zijn vader aan te geven, wordt hij (heer van) Van Ginkel genoemd.

Hij trouwt in 1666 met Ursula Philippota van Raesfelt (1643-1721). Zij is een zeer goede partij: haar vader is al overleden dus met hun huwelijk wordt Godard Heer van Kasteel Middachten, een pas gerestaureerd kasteel nabij de IJssel. Het echtpaar krijgt samen al snel kinderen, 12 in totaal.

Godard van Ginkel is militair. Op zijn 14e koopt vader Godard Adriaan voor hem een compagnie cavalerie. Van Ginkel wordt hierdoor ritmeester (vergelijkbaar met de rang van kapitein), al zal iemand anders waarschijnlijk het bijbehorende werk gedaan hebben. In 1672 is Van Ginkel opgeklommen tot kolonel der cavalerie. Hij heeft daarmee het bevel over een regiment bestaande uit meerdere compagnieën. Moeder Margaretha wil erg graag dat hij stijgt in de rangen en zelfs toont Godard ook wel enige ambitie. Zo solliciteert hij begin 1672 naar de positie van generaal-majoor. Helaas wordt hij, ondanks de hechte banden die de Van Reedes met Willem III onderhouden, gepasseerd.

Tijdens het Rampjaar vecht Godard van Ginkel aan het front. Hij onderscheidt zichzelf als een capabele, dappere en doortastende officier. Vooral in de Slag bij Kruipin nabij Woerden in oktober 1672 valt hij op. Willem III omhelst hem naderhand en benoemt hem tot eerste brigadier, een flink compliment maar geen promotie. Het Rampjaar is niet zonder dieptepunten voor Godard: meermaals raakt hij zwaargewond in de strijd of wordt hij ziek. Maar, hij overleeft dit alles wel!

Na het Rampjaar blijft Van Ginkel in dienst van Willem III in het leger. Wanneer Willem III in 1688 naar Engeland gaat om de troon daar op zich te nemen, gaat Van Ginkel mee. De “Glorious Revolution” begint en oorlog brandt los in Engeland en Ierland. Van Ginkel begint hier pas echt te klimmen in de rangen: hij is inmiddels al generaal en krijgt wanneer Willem III Ierland verlaat het commando over alle Nederlandse troepen daar. Van Ginkel weet hier de oorlog in het voordeel van Willem III te beslissen. Onder zijn bevel wint het Nederlandse leger de Slag bij Aughrim om zo de Glorious Revolution tot een glorieus einde te brengen. Hij wordt door stadhouder-koning Willem III benoemd tot baron van Aughrim en graaf van Athlone en in de Engelse adelstand opgenomen.

Wanneer Willem III opnieuw ten strijde strekt tegen Lodewijk XIV in Vlaanderen en Noord-Frankrijk gaat Godard ook weer mee. Hij wordt in 1702 benoemt tot veldmaarschalk en opperbevelhebber van het leger. Al maakt Margaretha het zelf niet mee, haar wens voor haar zoon is uitgekomen: hij is nu de een van de belangrijkste en machtigste personen in het leger. Het jaar daarop, op 11 februari 1703, overlijdt Godard van Ginkel in Utrecht aan een beroerte.

Godard Adriaan van Reede


Godard Adriaan van Reede
Man Bekijk boom
Geboren: 1622 Overleden: 1691
Father: Niet gespecificeerdMother: Niet gespecificeerdSpouse: Margaretha Turnor
Children: none
Broers en zussen: none

Godard Adriaan van Reede door J. Ovens (1659), collectie Kasteel Amerongen

Het eerste mysterie van Godard Adriaan van Reede is zijn geboortedatum. In veel literatuur staat die aangegeven op 6 januari 1621, maar hier houden we 2 april 1622 aan. Op 1 april 1671 feliciteert Margaretha haar man met zijn 50ste verjaardag. Meer over Godard Adriaans geboortedag vind je op het blog van het kasteel.

Doordat zijn oudere broer in 1638 onverwacht overlijdt, wordt Godard Adriaan heer van Amerongen.
Godard Adriaan wordt actief in de Utrechtse politiek en groeit al snel door naar een landelijke positie. Hij is ambitieus en blijkt zeer geschikt voor de politiek. In een lofdicht gebruikt dichter Joost van Vondel de woorden “oprechte rustigheit en ridderlijcken zwier” om Godard Adriaan te omschrijven. Godard Adriaan stijgt snel in de rangen en wordt een van de belangrijkste mannen in ‘t Utrechtse Sticht.

In 1656 gaat hij op zijn eerste buitenlandse missie in dienst van de Staten-Generaal. Hij wordt een diplomaat die vaak ingezet wordt op missies naar o.a. Denemarken en Brandenburg. In Denemarken wordt hij snel populair: in 1659 wordt hij benoemd tot Ridder van de Koninklijke Deense Orde van de Olifant en in 1671 wordt hij benoemd tot de Danebrog-Orde en tot de Deense adel verheven met de titel van baron.

Godard Adriaans ster reist snel. In 1671 wordt hij dus ook op missie gestuurd naar Brandenburg om steun te werven van de Keurvorst tegen de Franse dreiging. Daar slaagt hij in: met een enorme troepenmacht reist hij in het najaar van 1672 richting de Republiek. Margaretha is niet te spreken over Godard Adriaans vele afwezigheid. Tijdens het Rampjaar schrijft ze veelvuldig aan Godard om naar huis te komen. Zijn plichten houden hem helaas weg.

Nadat de Franse troepen uit de Republiek verdreven zijn blijft Godard Adriaan werken als diplomaat. Hij reist naar Brandenburg, Saksen, en Denemarken. Het is op een reis naar het Deense hof dat hij overlijdt. In 1691 sterft hij in Kopenhagen, ver weg van Amerongen en zijn “weledelgetrouwe wijf en dienares”.

Frederik Adolf van Reede


Frederik Adolf van Reede
Man Bekijk boom
Geboren: 1614 Overleden: 18
Father: Godert van ReedeMother: Anna van den BoetzelaerSpouse: Ernestine van den Boetzelaer
Children: none
Broers en zussen: Godard Adriaan van Reede

Frederik Adolf van Reede (1614-1638), ca 1635 geschilderd door een anonieme schilder, coll. Kasteel Middachten

De oudste zoon van Godert van Reede en Anna van den Boetzelaer. Hij was voorbestemd om heer van Amerongen te worden. Helaas sneuvelt hij in 1638, waardoor Godard Adriaan heer van Amerongen wordt.

Op zijn rouwbord in de Andrieskerk staat:

Onder dese tombe rust den Wel Ed. ?anhaften
heer Frederik Adolf van Reede oudste zoon
va hoog ed gest heeer Godert van Reede heer van
hooge en vrije heerlijkh amerongen die int 24
jaer zijn ouderdoms overl= Corneth onderden
Rijngraaf bij Bergen op Zoom sneuvde hij als
een held strijdend tegen den vijand van desen
staet en gewond zijnde voor het Vaderland
met groote eere Zijn Ziele God den heer
heeft geoffert tusschen den
17 en 18 juli Ao 1638

Rouwbord Frederik Adolf van Reede, Andrieskerk. Foto: P. van Galen. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort (294.913)

Sorry, but no tags were found

Anna van den Boetzelaer


Anna van den Boetzelaer
Vrouw Bekijk boom
Geboren: 1584 Overleden: 6
Father: Niet gespecificeerdMother: Niet gespecificeerdSpouse: Godert van Reede
Children: Godard Adriaan van Reede, Frederik Adolf van Reede
Broers en zussen: none

Anna van den Boetzelaer werd geboren in Vollenhove op kasteel Toutenburg, ze trouwt in 1612 met Godert van Reede. Een andere tak van de Van Reedes was ook onderdeel van de Overijsselse elite. Mogelijke leerde ze via hen Godert kennen. Twee jaar eerder, in 1610, trouwde haar tante (weduwe) met Goderts vader (weduwnaar), dus de band met de familie was er al. In het archief van kasteel Amerongen ligt een album amicorum dat Anna voor haar huwelijk bij hield.

Godert van Reede


Godert van Reede
Man Bekijk boom
Geboren: 1593 Overleden: 1641
Father: Frederik van ReedeMother: Cornelia van OostrumSpouse: Anna van den Boetzelaer
Children: Godard Adriaan van Reede, Frederik Adolf van Reede
Broers en zussen: none

Godert van Reede volgde als oudste zoon, hij had twee broers en twee zussen, zijn vader op als heer van Amerongen. Hij trouwt met Anna van den Boetzelaer.

Margaretha Turnor


Margaretha Turnor
Vrouw Bekijk boom
Geboren: 1613 Overleden: 1700
Father: Niet gespecificeerdMother: Niet gespecificeerdSpouse: Godard Adriaan van Reede
Children: none
Broers en zussen: none

Margaretha (1613-1700) is de dochter van de Engelse officier George Turnor en de adellijke dame Salomé van Meetkerken. Ze trouwt in 1643 met Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen. Samen krijgen ze één zoon. Ook neemt ze de zoon van haar schoonzus, Godard Willem van Tuyll van Serooskerken, in huis als hij wees wordt. Later, als ze kleinkinderen krijgt, zal ze er daar ook een aantal van opvoeden.

We weten over Margaretha’s jeugd en de eerste jaren van het huwelijk met haar man heel weinig. Vanaf 1667 weten we relatief veel van haar, doordat haar man haar brieven bewaard heeft. Ze moet voor 1667 ook brieven geschreven hebben, maar mogelijk zijn die bij de brand in 1673 verloren gegaan.

Margaretha bezit zelf een aanzienlijk vermogen: ze heeft een enorme erfenis bestaande o.a. uit een enorme som geld en een riant huis aan de Kneuterdijk in Den Haaf gekregen van Jacques Wijts toen hij kinderloos stierf. Dit vermogen gebruikt ze om Kasteel Amerongen uit te bouwen en te verfraaien. Ook breidt ze het familiebezit uit door onroerend goed te kopen. Tijdens haar leven wordt de familie Van Reede op zowel politiek als economisch gebied één van de meest vooraanstaande families in het Sticht. Hoewel Margaretha zelf nooit over haar familie schrijft, is toch de stamboom van haar moeders zijde opgenomen. Het verhaal van de familie is interessant, maar daar komen we ook Margaretha’s oom Jacques Wijts tegen.

Wanneer haar man op reis was neemt Margaretha voor hem de zaken waar. Ze staat aan het hoofd van het huishouden en poogt order op zaken te stellen wat betreft de financiën van de familie. Ook heeft ze erg veel contact met belangrijke figuren in de Utrechtse en landelijke politiek. Deze contacten gebruikt ze om op de hoogte te blijven van wat er speelt maar ook om macht uit te oefenen en de positie van de familie Van Reede te waarborgen. Dit alles schrijft ze aan haar man.

In 1672 blijft Margaretha nog lange tijd in Amerongen. Ze vlucht pas op het allerlaatste moment met Philippota en de kleinkinderen en enkele bedienden naar Amsterdam. Later trekt ze in in het huis aan de Kneuterdijk in Den Haag. Wanneer de rust in de Republiek weer terugkeert begint Margaretha meteen aan de herbouw van het verwoeste Kasteel Amerongen. De herbouw begint in 1674 en is klaar in 1684. Het nieuwe kasteel is een strak, sober gebouw in de Hollands Classicistische Stijl. Door haar betrokkenheid met de herbouw van het kasteel krijgt Margaretha later de titel “bouwvrouwe”.

Margaretha overleeft haar man met negen jaar en sterft in 1700. Tot het einde van haar leven is ze betrokken geweest bij het reilen en zeilen van de familie Van Reede en zet ze haar kennis en contacten in om alles in goede banen te leiden..

Haar eigen gezin

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén