Mijn heer en lieste hartge

Familiegroep: Eigen gezin

Godard Adriaan van Reede


Godard Adriaan van Reede
Man Bekijk boom
Geboren: 1622 Overleden: 1691
Father: Niet gespecificeerdMother: Niet gespecificeerdSpouse: Margaretha Turnor
Children: none
Broers en zussen: none

Godard Adriaan van Reede door J. Ovens (1659), collectie Kasteel Amerongen

Het eerste mysterie van Godard Adriaan van Reede is zijn geboortedatum. In veel literatuur staat die aangegeven op 6 januari 1621, maar hier houden we 2 april 1622 aan. Op 1 april 1671 feliciteert Margaretha haar man met zijn 50ste verjaardag. Meer over Godard Adriaans geboortedag vind je op het blog van het kasteel.

Doordat zijn oudere broer in 1638 onverwacht overlijdt, wordt Godard Adriaan heer van Amerongen.
Godard Adriaan wordt actief in de Utrechtse politiek en groeit al snel door naar een landelijke positie. Hij is ambitieus en blijkt zeer geschikt voor de politiek. In een lofdicht gebruikt dichter Joost van Vondel de woorden “oprechte rustigheit en ridderlijcken zwier” om Godard Adriaan te omschrijven. Godard Adriaan stijgt snel in de rangen en wordt een van de belangrijkste mannen in ‘t Utrechtse Sticht.

In 1656 gaat hij op zijn eerste buitenlandse missie in dienst van de Staten-Generaal. Hij wordt een diplomaat die vaak ingezet wordt op missies naar o.a. Denemarken en Brandenburg. In Denemarken wordt hij snel populair: in 1659 wordt hij benoemd tot Ridder van de Koninklijke Deense Orde van de Olifant en in 1671 wordt hij benoemd tot de Danebrog-Orde en tot de Deense adel verheven met de titel van baron.

Godard Adriaans ster reist snel. In 1671 wordt hij dus ook op missie gestuurd naar Brandenburg om steun te werven van de Keurvorst tegen de Franse dreiging. Daar slaagt hij in: met een enorme troepenmacht reist hij in het najaar van 1672 richting de Republiek. Margaretha is niet te spreken over Godard Adriaans vele afwezigheid. Tijdens het Rampjaar schrijft ze veelvuldig aan Godard om naar huis te komen. Zijn plichten houden hem helaas weg.

Nadat de Franse troepen uit de Republiek verdreven zijn blijft Godard Adriaan werken als diplomaat. Hij reist naar Brandenburg, Saksen, en Denemarken. Het is op een reis naar het Deense hof dat hij overlijdt. In 1691 sterft hij in Kopenhagen, ver weg van Amerongen en zijn “weledelgetrouwe wijf en dienares”.

Margaretha Turnor


Margaretha Turnor
Vrouw Bekijk boom
Geboren: 1613 Overleden: 1700
Father: Niet gespecificeerdMother: Niet gespecificeerdSpouse: Godard Adriaan van Reede
Children: none
Broers en zussen: none

Margaretha (1613-1700) is de dochter van de Engelse officier George Turnor en de adellijke dame Salomé van Meetkerken. Ze trouwt in 1643 met Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen. Samen krijgen ze één zoon. Ook neemt ze de zoon van haar schoonzus, Godard Willem van Tuyll van Serooskerken, in huis als hij wees wordt. Later, als ze kleinkinderen krijgt, zal ze er daar ook een aantal van opvoeden.

We weten over Margaretha’s jeugd en de eerste jaren van het huwelijk met haar man heel weinig. Vanaf 1667 weten we relatief veel van haar, doordat haar man haar brieven bewaard heeft. Ze moet voor 1667 ook brieven geschreven hebben, maar mogelijk zijn die bij de brand in 1673 verloren gegaan.

Margaretha bezit zelf een aanzienlijk vermogen: ze heeft een enorme erfenis bestaande o.a. uit een enorme som geld en een riant huis aan de Kneuterdijk in Den Haaf gekregen van Jacques Wijts toen hij kinderloos stierf. Dit vermogen gebruikt ze om Kasteel Amerongen uit te bouwen en te verfraaien. Ook breidt ze het familiebezit uit door onroerend goed te kopen. Tijdens haar leven wordt de familie Van Reede op zowel politiek als economisch gebied één van de meest vooraanstaande families in het Sticht. Hoewel Margaretha zelf nooit over haar familie schrijft, is toch de stamboom van haar moeders zijde opgenomen. Het verhaal van de familie is interessant, maar daar komen we ook Margaretha’s oom Jacques Wijts tegen.

Wanneer haar man op reis was neemt Margaretha voor hem de zaken waar. Ze staat aan het hoofd van het huishouden en poogt order op zaken te stellen wat betreft de financiën van de familie. Ook heeft ze erg veel contact met belangrijke figuren in de Utrechtse en landelijke politiek. Deze contacten gebruikt ze om op de hoogte te blijven van wat er speelt maar ook om macht uit te oefenen en de positie van de familie Van Reede te waarborgen. Dit alles schrijft ze aan haar man.

In 1672 blijft Margaretha nog lange tijd in Amerongen. Ze vlucht pas op het allerlaatste moment met Philippota en de kleinkinderen en enkele bedienden naar Amsterdam. Later trekt ze in in het huis aan de Kneuterdijk in Den Haag. Wanneer de rust in de Republiek weer terugkeert begint Margaretha meteen aan de herbouw van het verwoeste Kasteel Amerongen. De herbouw begint in 1674 en is klaar in 1684. Het nieuwe kasteel is een strak, sober gebouw in de Hollands Classicistische Stijl. Door haar betrokkenheid met de herbouw van het kasteel krijgt Margaretha later de titel “bouwvrouwe”.

Margaretha overleeft haar man met negen jaar en sterft in 1700. Tot het einde van haar leven is ze betrokken geweest bij het reilen en zeilen van de familie Van Reede en zet ze haar kennis en contacten in om alles in goede banen te leiden..

Haar eigen gezin

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén